Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

De zwarte lijst is een lijst van in algemene voorwaarden voorkomende bedingen die als onredelijk bezwarend aangemerkt worden bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (art. 6:236 BW).