Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

De grijze lijst is een lijst van in algemene voorwaarden voorkomende bedingen die vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (art. 6:237 BW).

Gerelateerde artikelen