Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Regelend recht is recht waarvan afgeweken kan worden.

  • Een voorbeeld van regelend recht is art. 7:221 BW dat ten aanzien van onderhuur als hoofdregel formuleert dat de huurder bevoegd is de gehuurde onroerende zaak geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik te geven, tenzij hij moest aannemen dat de verhuurder tegen het in gebruik geven aan die ander redelijke bezwaren zal hebben. Van dit artikel kan worden afgeweken. In huurovereenkomsten en algemene bepalingen gebeurt dit in de regel ook.

Tegenover regelend recht staat dwingend recht.