Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Huurtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de huurkosten. De hoogte van de huurtoeslag hangt af van de huurprijs, het inkomen, leeftijd en woonsituatie van de betrokkene. De tegemoetkoming is gebaseerd op de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir).