Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Een ingebrekestelling is een aanmaning om een overeenkomst na te komen. In de regel moet dit een schriftelijke aanmaning zijn.

  • Zo bepaalt art. 6:82 lid 1 BW dat verzuim intreedt, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

Gerelateerde artikelen