Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

De rechtbank is de rechterlijke instantie die belast is met de beslechting van geschillen in eerste aanleg. 

Tot de rechtbank behoort onder andere de kantonrechter.