Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Toepassingsbereik onderafdeling 2  (art. 7:246 en 2:247 BW)

Art. 7:246 BW bepaalt voor niet-geliberaliseerde woonruimte dat de overeengekomen huurprijs geldt, voorzover uit onderafdeling 2 ('Huurprijzen en andere vergoedingen') niet ander voortvloeit.

Uitzondering voor zelfstandige geliberaliseerde woning

Art 7:247 BW bepaalt dat onderafdeling 2 ('Huurprijzen en andere vergoedingen') niet van toepassing is op een zelfstandige woning die onder geliberaliseerde woonruimte valt, met uitzondering van de volgende artikelen:

Semi-dwingend recht (7:265 BW)

Art. 7:265 BW bepaalt dat van de bepalingen van Onderafdeling 2. Huurprijzen en andere vergoedingen (artt. 7:246 t/m 7:265 BW) niet ten nadele van de huurder kan worden afgeweken.