Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Titel 4. Huur

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Afdeling 2. Verplichtingen van de verhuurder

Afdeling 3. De verplichtingen van de huurder

Afdeling 4. De overgang van de huur bij overdracht van de verhuurde zaken en het eindigen van de huur

Afdeling 5. Huur van woonruimte

Onderafdeling 1. Algemeen

Onderafdeling 2. Huurprijzen en andere vergoedingen


Paragraaf 1. Huurprijzen

Paragraaf 2. Andere vergoedingen

Paragraaf 3. Slotbepalingen

Onderafdeling 3. Medehuur en voortzetting van de huur

Onderafdeling 4. Het eindigen van de huur

Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte