Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechter

Alleen de rechter kan een huurovereenkomst ontbinden (art. 7:231 lid 1 BW). Eem buitengerechtelijke ontbinding kan slechts in een specifiek geval. Ontbinding van de huurovereenkomst is ook mogelijk als de gemeente de woning afsluit wegens strijd met de openbare orde en/of de Opiumwet (art. 7:231 lid 2 BW).

Voordelen ontbinding ten opzichte van opzegging op grond van slecht huurderschap
  • de verhuurder is niet gebonden aan opzegtermijn;
  • de verhuurder wordt niet beperkt door lopende huurtermijn;
  • de beperking dat een vonnis in een opzeggingsprocedure alleen bij misbruik van procesrecht door de huurder uitvoerbaar bij voorraad kan orden verklaard geldt niet.