Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ontbinding

In beginsel kan alleen de rechter een huurovereenkomst ontbinden (art. 7:231 lid 1 BW).

Een uitzondering staat in art. 7:231 lid 2 BW:  de verhuurder kan de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbinden als de gemeente de woning afsluit wegens strijd met de openbare orde of wegens overtreding van de Opiumwet, bijvoorbeeld bij hennepteelt in de woning.

Voordelen ontbinding ten opzichte van opzegging op grond van slecht huurderschap

Een ontbinding van een huurovereenkomst biedt voordelen ten opzichte van opzegging op grond van slecht huurderschap:

  • de verhuurder is niet gebonden aan opzegtermijn;
  • de verhuurder wordt niet beperkt door lopende huurtermijn;
  • de beperking dat een vonnis in een opzeggingsprocedure alleen bij misbruik van procesrecht door de huurder uitvoerbaar bij voorraad kan worden verklaard, geldt niet.

Gerelateerde artikelen