Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Uitgangspunt

In beginsel zijn huurder en verhuurder vrij om de huurprijs te bepalen. Zij hebben die vrijheid niet als er huurprijsbescherming geldt. Huurprijsbescherming is een vorm van huurbescherming en betreft de bescherming van een huurder tegen een (te) hoge huurprijs.

Huurprijsbescherming bij niet-geliberaliseerde zelfstandige woning en onzelfstandige woning

Art. 7:246 BW bepaalt voor niet-geliberaliseerde woonruimte dat de overeengekomen huurprijs geldt, voorzover uit onderafdeling 2 ('Huurprijzen en andere vergoedingen') niet ander voortvloeit.

Art. 7:247 BW bepaalt vervolgens dat de artikelen van onderafdeling 2 'Huurprijzen en andere vergoedingen' niet van toepassing zijn op de huur van een zelfstandige woning waarvan de huurprijs bij de aanvang van de bewoning hoger dan de liberalisatiegrens ligt. Een uitzondering vormen de volgende artikelen:

Geen liberalisatiegrens bij onzelfstandige woning

Bij een onzelfstandige woning is de liberalisatiegrens niet aan de orde: een onzelfstandige woning valt altijd onder de huurprijsbescherming.