Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Begrip

Een terme de grâce is een (nadere) aanvullende termijn.

Huur

Boek 7, Titel 4 ('Huur') kent twee bepalingen die de rechter de mogelijk bieden om de huurder een terme de grâce te verlenen.

Woonruimte

Bij woonruimte kan de rechter, alvorens op de voet van art. 7:231 BW de ontbinding van een huurovereenkomst uit te spreken, de huurder een termijn van ten hoogste een maand toestaan om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen (vgl. art. 7:280 BW).

Middenstandsbedrijfsruimte

Bij middenstandsbedrijfsruimte kan de rechter, in het geval van art. 7:296 lid 4 BW onder c, de huurder een termijn toestaan van ten hoogste een maand om het aanbod van de verhuurder tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst alsnog te aanvaarden (vgl. art. 7:298 BW).

Gerelateerde artikelen